Jiacheng Ma

PhD Student at University of Michigan

Publications

Conference Papers

  1. Jiacheng Ma, Gefei Zuo, Kevin Loughlin, Xiaohe Cheng, Yanqiang Liu, Abel Mulugeta Eneyew, Zhengwei Qi, Baris Kasikci, “A Hypervisor for Shared-Memory FPGA Platforms” ASPLOS 2020.
  2. Jiacheng Ma, Xiao Zheng, Wentai Li, Yaozu Dong, Zhengwei Qi, Bingsheng He, Haibing Guan, “gMig: Efficient GPU Live Migration Optimized by Software Dirty Page for Full Virtualization” VEE 2018.
  3. Mochi Xue, Kun Tian, Yaozu Dong, Jiacheng Ma, Jiajun Wang, Zhengwei Qi, Bingsheng He and Haibing Guan, “gScale: Scaling up GPU Virtualization with Dynamic Sharing of Graphics Memory Space” USENIX ATC 2016.

Journal Papers

  1. Qiumin Lu, Xiao Zheng, Jiacheng Ma, Yaozu Dong, Zhengwei Qi, Jianguo Yao , Bingsheng He, and Haibing Guan, “gMig: Efficient vGPU Live Migration with Overlapped Software-based Dirty Page Verification” TPDS.
  2. Mochi Xue, Jiacheng Ma, Wentai Li, Kun Tian, Yaozu Dong, Jinyu Wu, Zhengwei Qi, Bingsheng He, Haibing Guan, “Scalable GPU Virtualization with Dynamic Sharing of Graphics Memory Space” TPDS.